Glasproductie in Maastricht vóór 1800
Al in de 17e eeuw was er in Maastricht enige glasnijverheid. De Luikenaar Guy Libon begon in 1645 een glasblazerij in de Rechtstraat. De drie glasblazers die hier werkten waren afkomstig uit Italië. De glasblazerij werd enkele jaren later verkocht aan Henri Bonhomme. Ook op Sint Pieter sticht Henri samen met zijn broer nieuwe glasblazerijen. In het begin van de 18 eeeuw houden de glasblazerijen op te bestaan.

De Sphinx glasfabriek
Zo’n 100 jaar later, in 1827, richt Petrus Regout een kleine kristalslijperij op. Het slijpen gebeurt aanvankelijk in de Jodenstraat, later brengt hij zijn werkplaats over naar de Boschstraat. Vanaf 1834 heet het gereorganiseerde bedrijf van Regout ‘De Sphinx’. Het ruwe glas- en kristalgoed is in de vroege periode afkomstig uit Luik en Namen. Omdat Regout vanaf 1838 geen ruwe producten meer kan betrekken vanuit België, besluit hij zelf een glasblazerij op te richten. Zowel het glasblazen als het slijpen gebeurt voortaan in Maastricht zelf.

De Stella glasfabriek
Louis Regout, een van de vier zonen van Petrus Regout en oprichter van Mosa, startte in 1876 te Meerssen met een tweede glasfabriek: de ‘Stella’.

De Kristalunie
De Kristalunie ontstond in 1925 te Meerssen, door de samenvoeging van de twee Maastrichtse glasfabrieken Sphinx en Stella. Terwijl voordien vooral naar Franse en Engelse ontwerpen werd gewerkt, begon de Kristalunie ook ontwerpen van Nederlandse kunstenaars uit te voeren. Achtereenvolgens werden er ontwerpen in productie genomen van H.G.H. (Eduard) Cuypers,J.B.A. (Jan) de Meyer, Jan Eisenloeffel en Piet Zwart.

Van 1928 tot 1938 heeft Willem Rozendaal als ontwerper veel voor de Kristalunie betekend. Hij ontwierp niet alleen de modellen, maar had ook de hand in het ontwerpen van catalogi en het verbeteren van het productieproces. In zijn periode zijn ook de typische "Maastrichtse" kleuren: fumi, amber, vert-chine, groen, paars, duo-chrome, clair de lune, platina, emerald en rood ontstaan. Fumi is de meest voorkomende kleur en rood de meest zeldzame. De kleur rood is maar één jaar (1931) gemaakt en omdat het voor die tijd te "heftig" was en bijna niet verkocht werd, werd de productie hiervan gestaakt.

In de 50-er jaren verwierf de ontwerper Max Verboeket internationale bekendheid met een vrije vormgeving. In 1959 werd de Kristalunie ingelijfd bij de Vereenigde Glasfabrieken. Deze werden op hun beurt in 1995 opgenomen in het Franse concern Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN) en de naam werd veranderd in BSN Glasspack. Tegenwoordig is de naam opnieuw gewijzigd in O-I Manufacturing. Er wordt nog uitsluitend verpakkingsglas geproduceerd. 

Glas en kristalglas
Glas ontstaat door smelting van silicaten: voornamelijk kwarts-en veldspaatmineralen. Door toevoeging van een alkalische stof –soda of potas- wordt het smeltpunt van de silicaten verlaagd naar 1300 °C. De kwaliteit van glas wordt verbeterd door het mee smelten van kalk of loodoxyde. Door een grote hoeveelheid loodoxyde mee te smelten wordt het heldere kristalglas verkregen.